Behandelvoorwaarden

BEHANDELVOORWAARDEN & BEHANDELOVEREENKOMST

Geachte (aanstaande) cliënt/patiënt, hierna te noemen zorgafnemer.

Als therapeut, lid van mijn beroepsvereniging en wettelijk, ben ik verplicht een behandelovereenkomst met u af te sluiten. Teneinde administratieve werkzaamheden aan uw en mijn zijde tot een minimum te beperken heb ik hierna mijn behandelvoorwaarden opgeschreven. Bij het maken van een eerste afspraak wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze behandelvoorwaarden door middel van het plaatsen van een “vinkje”. De bevestiging wordt opgeslagen in uw dossier.

Behandelvoorwaarden en tevens behandelovereenkomst.

De rechtspersoon Shiatsupraktijk Jan van Rossum, hierna te noemen de zorgaanbieder, verklaart hierbij met behulp van shiatsu en shiatsu-release therapie en eventuele leefstijltips en het ter beschikking stellen van documentatie en het begeleiden van ademtechnieken, de fysieke en/of geestelijke gezondheid van u,  hierna te noemen zorgafnemer, te willen bevorderen. Mijn gezondheid bevorderende diensten lever ik onder de navolgende voorwaarden:

 1. Als zorgaanbieder wijs ik u er op dat de verantwoording voor uw gezondheid altijd volledig bij u ligt; u kiest voor shiatsu bij mijn praktijk uit eigen vrije wil en beweging.
 2. Mocht daar aanleiding toe zijn adviseer ik u eventueel vooraf contact op te nemen met jouw huisarts en/of medisch specialist.
 3. Als zorgaanbieder adviseer ik u ten zeerste om aanpassingen in medicatie en/of andere therapieën slechts in overleg met de betreffende arts/specialist en/of andere therapeut te laten plaats vinden of toe te passen.
 4. Als zorgaanbieder geef ik aan het traject ter verbetering van jouw gezondheid in te gaan in de vorm van een gezamenlijke inspanningsverplichting, aangezien uw huidige gezondheidstoestand en de mate waarin mijn adviezen worden opgevolgd, van invloed zijn op het verloop.
 5. De zorgafnemer beseft terdege en aanvaard volledig dat geen enkele therapie, genezingsmethode of behandeling, (nog westers of regulier nog complementair) in alle gevallen tot een genezend resultaat zal leiden. Op resultaten van behandelingen kunnen dan ook geen garanties worden gegeven. Evenmin kan met zekerheid worden vastgesteld na hoeveel behandelingen de klachten zijn verminderd en/of verdwenen; evenmin kan vooraf worden aangegeven welke emotionele effecten de behandeling geeft op de zorgafnemer. De zorgafnemer is zich er van bewust dat leef-eet en werkstijl gewoontes van invloed zijn op zijn/haar gezondheid en dus de effectiviteit van de behandeling en is eventueel bereid deze bij te stellen teneinde zijn of haar gezondheid te stabiliseren en/of te verbeteren.
 6. De zorgaanbieder behandelt volgens de Namikoshi en/of TAO-shiatsu het lichaam. De Namikoshi en/of TAO-werkwijze toepassen betekent dat hoofd, hals, schouders, benen, voeten, armen, handen en buik op de onbedekte huid worden behandeld met de duimen en vingers; billen en borstkas worden over het ondergoed heen behandeld. Mocht de zorgafnemer de aanraking of behandeling van een bepaalde zone van zijn/haar lichaam ongepast en/of ongewenst vinden, dan is het de verantwoording van de zorgontvanger om de zorgverlener hiervan direct op de hoogte te stellen, zodat de betreffende zone kan worden overgeslagen.  Eventueel geeft de zorgaanbieder een toelichting  waarom deze zone van het lichaam wordt behandeld, waarna de zorgafnemer alsnog kan besluiten deze zone wel of niet in de behandeling te willen betrekken.
 7. De zorgafnemer informeert naar eer en geweten dat de in de afspraak opgegeven en tijdens de behandeling aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens correct en naar waarheid zijn opgegeven. De zorgafnemer geeft wijzigingen in gezondheid, leefstijl en/of medicatiegebruik bij vervolgbehandelingen aan de zorgaanbieder door.
 8. Indien de zorgaanbieder aan de zorgafnemer aangeeft dat raadplegen van een huisarts of ander medische specialist gewenst en/of noodzakelijk is, heeft en neemt de zorgafnemer de verantwoordelijkheid deze actie tijdig uit te voeren.
 9. Indien de zorgaanbieder een zeer zorgelijke toestand op psychisch of geestelijk gebied bij de zorgafnemer waarneemt, heeft de zorgaanbieder het recht onverwijld, bij voorkeur na informeren van de zorgafnemer, de huisarts op de hoogte te stellen van deze toestand.
 10. De zorgaanbieder neemt de nodige hygiënische- en veiligheidsmaatregelen in acht waar het de praktijkruimte, de verkeersruimte en zijn persoonlijke hygiëne betreft; de praktijkruimte wordt regelmatig geventileerd en is voorzien van een ionisator die virusdeeltjes elimineert en/of vermindert.
 11. De zorgaanbieder werkt conform de regels en procedures zoals voorgeschreven door de beroepsvereniging.
 12. De zorgafnemer zorgt ervoor dat zijn/haar lichaam schoon is en hij/zij is op tijd aanwezig voor de behandeling; om de effectiviteit van de behandeling te vergroten houdt de zorgafnemer desgewenst een aantal uren of een dagdeel (enigszins) rust na de behandeling.
 13.  Indien de leeftijd van de zorgafnemer onder de 18 jaar  is, dient een wettelijke vertegenwoordiger een aanvullende mail aan  de zorgaanbieder te sturen voorafgaande aan de eerste behandeling. In deze mail wordt instemming gegeven voor de behandeling.
 14. De betaling van de behandeling geschiedt in principe direct na de uitvoering van de behandeling of na een aantal behandelingen indien zodanig afgesproken.

 

De zorgafnemer verklaart door het plaatsen van een vinkje bij het maken van de eerste afspraak:

 • Akkoord te gaan met de op deze pagina beschreven behandelvoorwaarden bij de punten 1 tot en met 14.
 • Akkoord te gaan met de op deze pagina beschreven behandelvoorwaarden voor de eerste en alle vervolgbehandelingen, onafhankelijk van de wijze (mondeling, schriftelijk, telefonisch, via afspraak functie of anders) waarop de afspraak tot stand komt.
 • Deze behandelvoorwaarden te accepteren als behandelovereenkomst.; desgewenst kunt u deze pagina afdrukken voor uw eigen administratie.

Ik dank u hartelijk voor het gestelde vertrouwen en zie uw komst met belangstelling tegemoet.

 

 

 

 

Scroll naar boven