Privacy verklaring

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg.  Een dossier aanleggen is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik waarborg uw privacy onder meer door:

 • zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • de gebruikte computer/tablet hulpmiddelen na ± 10 minuten niet in gebruik te zijn geweest, automatisch “af te melden”
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • uw medische/persoonlijke gegevens versleuteld (encrypted) op te slaan
 • het gegevensverkeer via mijn website versleuteld (https) uit te voeren
 • de website automatisch te laten bijwerken door de provider indien zwakheden in de software zijn geconstateerd
 • de gebruikte hulpmiddelen mee te laten gaan met recente en betrouwbare versies van de software
 • randapparatuur en hulpmiddelen (pc´s, computer, tablets, telefoon, opslagapparatuur) te voorzien van antivirus software
 • alle apparatuur ten behoeve de praktijk in gebruik is, indien mogelijk, te beschermen door een software of hardware firewall
 • zoveel mogelijk gebruik te maken van “fingerprint” technologie
 • geen toegang te verlenen aan derden tot het draadloze of bedrade netwerk waarbinnen uw gegevens zijn opgeslagen
 • uw gegevens niet aan derden beschikbaar te stellen
 • periodiek wachtwoorden aan te passen op de gebruikte hulpmiddelen.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  Het dossier wordt op uw verzoek elektronisch “vernietigd”. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om eventueel andere zorgverleners te informeren; dit gebeurt uitsluitend in overleg met U en alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Een  deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur/declaratie kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. In de financiële applicatie worden geen medische gegevens opgeslagen. De financiële gegevens worden conform de fiscale wetgeving gedurende 7 jaar bewaard. Uitsluitend mijn boekhouder/accountant kan in de financiële administratie voor financiële controle.

Verwerkingsovereenkomsten

Met de partijen/organisaties waarmee ik samenwerk (beroepsvereniging, website provider, website onderhoud, provider boekhouding, en boekhouder) heb ik een verwerkingsovereenkomst.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u per mail of op papier ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het betreft de volgende gegevens:

 • Voornaam, familienaam, adres en woonplaats
 • Datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, met bijbehorende behandelcode
 • Het Burger Service Nummer wordt bewust niet vermeld vanwege de AVG-wet.
 • Uw mailadres gebruik ik om de nota aan U te mailen.

Nieuwsbrieven

Op deze website kunt u zich aanmelden op nieuwsbrieven. Hiervoor vraag ik uw voor-en achternaam en uw mailadres.  Periodiek verstuur ik nieuwsbrieven.

Internet

Ik maak gebruik van cookies en scripts van Google om de website goed te kunnen laten werken. Met behulp van deze cookies wordt het gebruik van de website geanonimiseerd geanalyseerd, zodat de functionaliteit en effectiviteit aangepast kan worden. Ook worden cookies gebruikt voor de volgende onderdelen van de website:

 • de social media buttons
 • het Google Maps kaartje op de pagina ‘Contact’

De website biedt links naar externe websites en aanbieders. Shiatsupraktijk Jan van Rossum is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders
die gekoppeld zijn aan de website van Shiatsupraktijk Jan van Rossum.

Suggesties of vragen

Gezien de complexe problematiek van de AVG-wet heb ik wellicht iets achterwege gelaten, ik vraag hiervoor begrip en sta open voor eventuele verbeteringen en/of suggesties. Gebruik hiervoor alstublieft de contactfunctie in het menu.

Scroll naar boven